שמור תמונה

חשמל בקרוואן

בקרוואן ישנם שלוש מערכות חשמל:

 • מערכת המצבר 12 וולט DC )זרם ישיר) של המכונית.

 • מערכת המצברים 12 וולט DC)זרם ישיר) של הקרוואן.

 • מערכת 120 וולט AC של הקרוואן (זרם חילופין(

מערכת המצברים המספקת 12 וולט בזרם ישיר, צוברת כמות אנרגיה בתוכה ומספקת את הזרם בצורה ישירה ( שלילי לחיובי או שחור לאדום במצבר) למכשירים ומתקנים הפועלים על 12 וולט.

מערכת חשמל 120 וולט בזרם חילופין, דומה למערכת החשמל בבית הקבע שלנו והיא למעשה דוחסת ומשנה כיוונים (60 פעמים לשנייה או, 60 הרץ). מערכת החשמל של ה- 120 וולט מספקת חשמל לכל המכשירים בקרוואן.

להלן תרשים סכמתי של מערכות החשמל:

כאשר אנחנו מתחברים למקור זרם בחניון, באמצעות כבל מאריך מיוחד המצוי דרך קבע בקרוואן, אנו מקבלים בצורה ישירה את החשמל הנחוץ למכשירים "כבדים" בקרוואן כמו מיזוג אוויר מקרר ומיקרוגל. המכשירים העובדים על 12 וולט יקבלו אספקת כוח של 12 וולט לאחר שהממיר המצוי דרך קבע בקרוואן ימיר באופן אוטומטי את החשמל החיצוני (120 וולט) ל- 12 וולט הנחוץ להם. המכשירים הכבדים כמו מזגנים וכיו"ב כאמור, יקבלו את החשמל ללא המרה.

נפרט את הדברים כדלקמן:

מהמצברים של הקרוואן דרך "לוח חשמל" מגיע החשמל:

 • לתאורת הקרוואן.
 • למאוורר בשירותים
 • למאוורר תנור החימום.
 • למקרר במצב "גז"
 • למשאבת המים.
 • למאתר דליפות גז.

המצבר נטען בארבע אפשרויות.

 • ע"י מנוע הקרוואן בעת פעולה כמו המצבר הרגיל במכונית.
 • ע"י גנרטור שאנו מפעילים. והחשמל (120 וולט) שהגנרטור מפיק משתנה באמצעות שנאי ל-12 וולט ועובר למצבר לטעינתו.
 • ע"י התחברות לחשמל חיצוני שעובר דרך שנאי הקרוואן ל-12 וולט לטעינת המצבר.
 • קולטי שמש.

מקורות לחשמל 120 וולט הוא הגנרטור שמופעל ע"י דלק שנצרך ישירות ממכל הדלק של המכונית וחיבור חיצוני.

מקור החשמל מספק כאמור חשמל מומר לטעינת המצברים ולשימוש ישיר דרך לוח חשמל עם נתיכים (כמו בבית) לצרכנים הגדולים כגון מיזוג האוויר, לתקעים ברחבי הקרוון ולתקעים עם ממסר פחת למיקרו גל וכיו"ב .

החיבור החיצוני הישיר לחשמל נעשה באמצעות כבל מאריך והוא בהספק של 30 אמפר או 50 אמפר תלוי במערכת החשמל בקרוואן שלנו.

באוםן כללי מומלץ להתקין פקק ביטחון נוסף בקרוון למניעת קצר חשמלי (ממסר פחת חיצוני(